ادامه اعتصاب غذایی اسیران سوری و فلسطینی در زندان های اشغالگر پس از 27 روز

قدس اشغالی- سانا

اعتصاب غذایی نامحدود  1800 زندانی در زندان‌های اشغالگر اسرائيل  برای 27 روز متوالی ادامه دارد.

به نقل از خبرگزاری فلسطینی “وفا”، کمیته ملی برایاعتصاب غذای اعلام کرد: 11 زندانی فلسطينی ديگر بهاعتصاب غذای سراسری در زندان‌های اشغالگر اسرائيليی پيوسته‌اند.

کمیته افزود: زندانیان اجرای هر مذاکرات با اداره زندان های اشغالگر بدون مشارکت رهبری اعتصاب، را رد کردند.

 

نیرمین خلیل