الرئيسية / گزارشهای تصویری (صفحه 260)

گزارشهای تصویری

ادامه بازسازی خانه های شهروندان در داریا

ادامه بازسازی خانه های شهروندان در داریا

أكمل القراءة »

الحسکه 10-10-2018

أكمل القراءة »

چشمه السن به روایت تصویر

چشمه السن به روایت تصویر  

أكمل القراءة »

دوربین سانا در شوارع حمص 

حمص -سانا

أكمل القراءة »

اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در مرکز بهداشتی یلدا در ریف دمشق

اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در مرکز بهداشتی یلدا در ریف دمشق

أكمل القراءة »

بازار ابریشم در دمشق قدیمی

بازار ابریشم در دمشق قدیمی

أكمل القراءة »

اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر استان های کشور

استان ها -سانا اجرای طرح ملی واکسیناسیون فلج اطفال در سراسر استان های کشور

أكمل القراءة »

بازسازی ورودی های جنوبی شهر دیر الزور و میدان اصلی آن

بازسازی ورودی های جنوبی شهر دیر الزور و میدان اصلی آن غیاث/نیرمین

أكمل القراءة »

ادامه عملیات تمیز کردن خیابان های مخیم الیرموک از باقیمانده های تروریست ها

ادامه عملیات تمیز کردن خیابان های مخیم الیرموک از باقیمانده های تروریست ها  

أكمل القراءة »

تصاویری از شهر حمص

  حمص-سانا  ث/غ/ م خ

أكمل القراءة »