عــاجــل دندی: سوریه موضع خود را در مورد غیرقانونی بودن تشکیل تیم تحقیق و شناسایی و امتناع از به رسمیت شناختن آن و روش‌های کاری اشتباه و غیرحرفه‌ای خود که منجر به نتایج نامعتبر می‌شود، تاکید می‌کند

22

شاهد أيضاً

دکتر الحکم دندی، معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد در جلسه شورای امنیت: کشورهای غربی اصرار دارند که وقت شورا را به قیمت سایر مسائل مربوط به حفظ صلح و امنیت بین المللی تلف کنند