3 (40)

شاهد أيضاً

سفیر صباغ: سوریه هشدار داده است که مسیر اشتباه و غیرحرفه ای هیئت حقیقت یاب در مورد حادثه ادعایی دوما منجر به نتایج نادرست خواهد شد

سفیر صباغ: سوریه هشدار داده است که مسیر اشتباه و غیرحرفه ای هیئت حقیقت یاب …