3 (17)

شاهد أيضاً

وزارت بهداشت: 516 مجروح و 111 فوت در استان های حلب، لاذقیه، حماه و طرطوس بر اثر زلزله