06

شاهد أيضاً

بررسی فعالسازی مجدد همکاری های فناوری بین وزارت امور اجتماعی و کار و سازمان بین‌المللی کار

بيروت – سانا محمد فراس نبهان وزیر امور اجتماعی و کار امروز با ربا الجرادات …