4 (23)

شاهد أيضاً

نشست سوری-ایرانی به منظور بررسی راه های همکاری در زمینه صنعتی

دمشق-سانا زیاد صباغ وزیر صنعت با عباس اکبری دبیر ستاد توسعه روابط اقتصادی سوریه وایران …