photo_2021-09-28_11-46-58 (2)

شاهد أيضاً

ادامه فرآیند حل ‌وفصل در شهر المیادین در حومه دیر الزور

دیرالزور-سانا در ادامه اجرای طرح حل و فصل ارائه شده توسط دولت برای بسط امنیت …