4-222

شاهد أيضاً

ربودن 3 غیرنظامیان در حومه رقه توسط نیروهای اشغالگر ترکیه

رقه – سانا  نیروهایی اشغالگر ترکیه و مزدوران تروریستی خود سه غیرنظامیان از جمله یک …