52-7

شاهد أيضاً

مذاکرات سوریه و روسیه در وزارت اقتصاد

دمشق-سانا دکتر محمد سامر الخلیل وزیر اقتصاد و تجارت خارجی با دکتر فئودور لایتلاوسکی، مدیر …