6-32

شاهد أيضاً

امروز در تاریخ..23سپتامبر2011/محمود عباس، رئیس جمهور فلسطین برای درخواست عضویت کامل دولت فلسطین در سازمان ملل متحد داد

دمشق-سانا 1817 / اسپانیا و ایتالیا توافقنامه ای برای منع تجارت بردگان را امضا کردند …