4-43

شاهد أيضاً

مهار آتش سوزی در اراضی کشاورزی در شهرک المشیرفه در حومه حمص

حمص-سانا تیم های آتش نشانی اداره کشاورزی و دفاع مدنی در استان حمص امروز توانستند …