Cidde Deklarasyonu: Ortak Arap Çıkarları Doğrultusunda Suriye’nin Krizin Üstesinden Gelmesine Yardımcı Olmak İçin Arap Çabalarının Sürdürülmesi Ve Yoğunlaştırılması

CİDDE – Arap ülkelerinin liderleri, cumhurbaşkanları ve kralları, ortak Arap çıkarları ve tüm Arap halklarını birleştiren kardeşçe ilişkiler doğrultusunda Suriye’nin krizi aşmasına yardımcı olmayı amaçlayan Arap çabalarının sürdürülmesinin ve yoğunlaştırılmasının önemini vurguladı.

Suudi Arabistan’ın Cidde şehrinde zirve düzeyinde düzenlenen Arap Devletleri Birliği Konseyi toplantısının otuz ikinci oturumunun sonunda yayınlanan “Cidde Deklarasyonu”nda, Arap ülkelerinin liderleri, cumhurbaşkanları ve kralları, Suriye delegasyonlarının Lig Konseyi toplantılarına katılımının yeniden sağlanması kararının Suriye’nin istikrarını desteklemeye ve Arap dünyasındaki doğal rolünü yeniden kazanmasına katkıda bulunacağını umduklarını ifade ettiler.

Arap ülkelerinin liderleri, cumhurbaşkanları ve kralları, sürdürülebilir kalkınma, güvenlik, istikrar ve barış içinde yaşamanın Arap vatandaşlarının doğal hakları olduğunu ve bunun ancak uyumlu ve bütünleşik çabalarla sağlanacağını vurguladılar.

Cidde Deklarasyonu’nun metni şöyle:

Temellere, değerlere, ortak çıkarlara ve tek bir kadere dayalı ortak Arap eylemini güçlendirmenin önemini ve güvenlik ve istikrarın sağlanmasında söz birliği, dayanışma ve işbirliğinin gerekliliğini vurgulayarak,

Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için koşullar yaratmaya, fırsatlara yatırım yapmaya, ortaklıkları güçlendirmeye ve adamaya ve ortak çıkarlar temelinde ülkelerimiz arasındaki anlayışları sağlamlaştırmaya ve işbirliğine istekli,

Ülkelerimizin geçmiş deneyimlerinden ve Arap güvenliğimizi çevreleyen zorlukların, bazı ülkelerimizin yaşadığı olaylardan ve ülkelerimizin vatandaşlarının kalkınmanın hedefi olduğu konusundaki kararlı kararlılığımızdan ilham alarak, ve güvenliğin istikrarın anahtarı olması için:

 • Bölgedeki istikrarın temel unsurlarından biri olan Filistin davasının ülkelerimiz nezdindeki merkeziliğini bir kez daha teyit ediyor, Filistinlileri canları, malları ve tüm varlıklarıyla hedef alan uygulama ve ihlalleri en şiddetli şekilde kınıyoru veİsrail işgalinin demografisini, kimliğini ve buradaki mevcut tarihi ve yasal statüsünü değiştirmeye yönelik kınanabilir çabaları karşısında işgal altındaki Kudüs şehrini ve kutsallıklarını korumaya yönelik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgulayarak,Uluslararası toplumu işgalin sona erdirilmesi ve siyasi çözüm yollarını tıkayacak ve uluslararası barış çabalarını baltalayacak tekrarlanan saldırı ve ihlallere son vermek için üzerine düşen sorumluluğu üstlenmeye çağırıyoruz.
 • Kardeş Sudan Cumhuriyeti’nde yaşanan gelişmeleri ve güncel olayları ilgiyle takip ediyor, krizin ülkelerimizin ve halklarımızın güvenlik, emniyet ve istikrarına yansımalarından derin endişe duyduğumuzu belirtiyoruz ve  Sükunete, diyalog diline ve saf birliğine, Sudan halkının ıstırabının giderilmesine, ulusal devlet kurumlarının korunmasına ve çöküşlerinin önlenmesine olan ihtiyacı teyit ediyoruz.
 • Birlik Konseyi toplantısında bakanlar düzeyinde alınan ve Suriye hükümet delegasyonlarının Lig Konseyi ve ona bağlı kurum ve kuruluşların toplantılarına katılımının yeniden başlatılmasını içeren kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Bunun, Suriye Arap Cumhuriyeti’nin istikrarının desteklenmesine, toprak bütünlüğünün korunmasına ve Arap dünyasındaki doğal rolüne yeniden kavuşmasına katkı sağlamasını umuyoruz ve ortak Arap çıkarları ve tüm Arap halklarını birleştiren kardeşçe ilişkiler doğrultusunda, Suriye’nin krizini aşmasına yardımcı olmayı amaçlayan Arap çabalarının sürdürülmesi ve yoğunlaştırılmasının önemini vurguluyoruz.
 • Yemen Cumhuriyeti’nin güvenlik ve istikrarını garanti altına alan ve kardeş Yemen halkının özlemlerini gerçekleştiren her şeye desteğimizi yeniden teyit ediyor ve Yemen krizine kapsamlı bir siyasi çözüm bulmayı amaçlayan uluslararası ve bölgesel çabaları destekliyoruz.
 • Lübnan ile dayanışmamızı ifade ediyoruz ve tüm Lübnanlı tarafları, Lübnanlıların özlemlerini, anayasal kurumların düzenli çalışmasını ve Lübnan’ı krizden çıkarmak için gerekli reformların kabul edilmesini tatmin eden bir Cumhurbaşkanı seçmek için diyaloga girmeye çağırıyoruz.
 • Arap ülkelerinin iç işlerine dış müdahalenin durdurulmasını ve devlet kurumlarının kapsamı dışında silahlı grup ve milis oluşumlarına desteğin tamamen reddedildiğini vurguluyoruz ve iç askeri çatışmaların bir tarafın diğerine karşı zaferine yol açmayacağını, aksine halkların ıstırabını şiddetlendireceğini, kazanımlarının yok edilmesini şiddetlendireceğini ve ülkelerimizin vatandaşlarının özlemlerinin gerçekleşmesini engelleyeceğini onaylıyoruz.
 • Kapsamlı bir Arap endüstriyel ve tarımsal rönesansı elde etmek için kaynaklara, fırsatlara yatırım yapmaya ve zorlukları ele almaya dayalı vizyon ve planların, kalkınmayı yerelleştirme, mevcut yetenekleri etkinleştirme ve teknolojiye yatırım yapma yeteneğine sahip olduğuna inanıyoruz.
 • Kapsamlı bir Arap endüstriyel ve tarımsal rönesansı elde etmek için kaynaklara, fırsatlara yatırım yapmaya ve zorlukları ele almaya dayalı vizyon ve planların, kalkınmayı yerelleştirme, mevcut yetenekleri etkinleştirme ve teknolojiye yatırım yapma yeteneğine sahip olduğuna inanıyoruz.
 • Diyaloga, hoşgörüye ve açıklığa, başkalarının işlerine hiçbir bahaneyle karışmamaya dayalı değerlerimize ve kültürümüze olan bağlılığımızı ve gururumuzu ifade ederiz.
 • Oğullarımız ve kızlarımız arasında otantik Arap kültürümüzün ve kimliğimizin korunmasını arttırmaya ve köklü değerlerimizle, gelenek ve göreneklerimizle gurur duymalarını sürdürmeye çalışıyoruz.
 • Suudi Arabistan Krallığı’nın bölgede istikrar ve ekonomik büyümenin sağlanması için uygun koşulları sağlayacak her şeyde, özellikle de sürdürülebilir kalkınma konusunda gösterdiği hassasiyeti ve ilgisi takdirle karşılıyoruz.

R.M.

Telegram Kanalımız 

Facebook Sayfamız

Check Also

Tel Temir Elektrik Santrali İşgalci Türkiye’nin Saldırısı Sonucu Hizmet Dışı Kaldı

HASEKE 25 Eylül (SANA) – Tel Temir santrali, Türk işgal güçlerinin bölgeye top mermisi saldırganlığı …