Suriye’nin Katılımıyla.. Cenevre’de Dünya Sağlık Cemiyeti 75. Oturumu Çalışmaları Başladı

CENEVRE – Dünya Sağlık Cemiyeti’nin bu ayın 28’ine kadar devam edecek olan 75. oturumunun çalışmaları bugün Cenevre’de Suriye’nin katılımıyla başladı.

Oturumun gündemi, sağlık sistemleri ve hizmetleri için politikalar tasarlamayı, halk sağlığı konularını ve Korona pandemi dosyası da dahil olmak üzere acil müdahale ve hazırlığı vurgulamayı içeriyor.

Katılımcılar, gözetim ve sağlıkla ilgili acil durumlara müdahale, işgal altındaki Filistin toprakları ve işgal altındaki Suriye Golan’daki sağlık koşulları ve tropikal hastalıklar, menenjit, diyabet, küresel tütün kontrolü sözleşmesi, önleme ve kontrol yolları gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar, rahim ağzı kanserinin yok edilmesi, ağız sağlığına ilişkin küresel strateji, obezitenin önlenmesi ve ruh sağlığının teşviki ve birçok sağlık sorununu gündeme getiriyor.

Toplantıya sivil toplum kuruluşları, uluslararası kuruluşlar ve bağışçıların temsilcilerinin yanı sıra 194 ülke katılıyor.

Suriye, Doğu Akdeniz Bölgesini temsil eden Dünya Sağlık Örgütü Yürütme Konseyi üyeliğine üç yıllık bir süre için seçildiği geçen yıl Mayıs ayında fiilen Dünya Sağlık cemiyeti’nin 74. oturumuna katılmıştı.

Dünya Sağlık Cemiyeti’nin Dünya Sağlık Örgütü’nün en yüksek karar alma organı olması ve asıl işlevinin örgütün politikalarını belirlemek, mali politikalarını izlemek ve bütçe konularını onaylamak olması dikkat çekici olup yılda bir kez İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmektedir.

Check Also

Taht Ravanci: Suriye, Egemenliğini Ve Toprak Bütünlüğünü Korumak İçin Kendini Savunma Hakkına Sahiptir

NEW YORK – İran, Suriye’deki krizin tek çözümünün, uluslararası hukuk ilkelerine uygun olarak ve ulusal …