Suriye Ve Sırbistan Arasında Tarım Alanında İşbirliği İçin Mutabakat Zaptı

BELGRAD – Suriye ve Sırbistan bugün Belgrad’da tarım alanında ikili işbirliği için bir mutabakat zaptı imzaladı.

Tarım ve Tarım Reformu Bakanı Müh. Muhammed Hassan Katana ve Sırbistan Tarım, Ormancılık ve Su Yönetimi Bakanı Pristlav Nadimoviç tarafından imzalanan mutabakat anlaşması, tarım, bitki ve hayvan alanlarında teknolojiler, biyoteknoloji, organik tarım ve su ürünleri alanlarında işbirliği ve politika geliştirme Tarımda kalite ve deneyim alışverişi ve eğitim kurslarının uygulanması yoluyla tarımsal bilimsel araştırma alanlarında işbirliğinin desteklenmesini ve güçlendirilmesini ve bunu uygulama yolları ile modern teknolojinin geliştirilmesini ve tanıtılmasını içeriyor.

Mutabakat ayrıca, tarım sektöründeki temel sorun ve öncelikleri ele almak ve tarımsal üretimin ve sanayi zincirlerinin yerelleştirilmesine önem vermek için karşılıklı yarar sağlayan projelerin geliştirilmesini ve uygulanmasını ve tarımın katma değerinin artırılmasını sağlamak için bunlarla ilgili uygulamaları içermektedir.

Muhtıranın imzalanmasından önce, iki bakan Katana ve Nadimoviç arasında iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmenin yollarını tartıştıkları bir görüşme yapıldı.

Müh. Katana görüşmede, ticaret alışverişinin temel belirleyicileri olan tarım ve veteriner karantinalarını düzenleyen yasa ve talimatlara atıfta bulunarak, iki ülke arasındaki ticaret alışverişinin seviyesinin yükseltilmesi gerektiğini vurguladı.

Mühendis Katana, yem ithali ve fosfat ve azotlu gübre ürünlerinin değişimine ilişkin teknik ve mali koşullara da dikkat çekerek, Sırbistan tarafına mevcut tarihlerle birlikte Sırbistan’a ihraç edilebilecek miktarlar da dahil olmak üzere bir taze tarım ürünleri takvimi hakkında bilgi verdi.

Kendi yönünden Sırbistan Tarım Bakanı ise ülkesinin Suriye ile ticaret alışverişini geliştirme arzusunu dile getirerek, ekonomik, tarımsal ve ticari ilişkilerin iki dost ülke arasındaki siyasi ilişkiler düzeyine çıkarılmasının önemini ve Sırp tarafının buğday, mısır, mısır yağı, ayçiçek, gübre ve yem de dahil olmak üzere fazla tarım ürününü ihraç etme gücünden faydalanılması gerektiğini vurguladı.

Check Also

Suriye Elektronik Ödeme Şirketi, “Seeb Online” Platformunu Hizmete Geçirdi

ŞAM – Suriye Elektronik Ödeme Şirketi bugün, Suriye Telekom Şirketi’nin Şam’daki merkezinde ulusal e-ticaret platformunu …