Yenilenebilir Enerji Ve Elektrik Konferansı’nın 2. Gününde Yatırım İçin Gerekli Finansman Mekanizmaları Ve Garantiler

ŞAM – Yenilenebilir enerji ve elektriğe yatırım yapmak amacıyla düzenlenen ilk konferansın katılımcıları, ikinci gün oturumlarında yenilenebilir enerjiler alanında yatırım yapmak için gerekli finansman mekanizmaları ve garantiler ve sektörün gelişmesinde ülke ve özel yatırım deneyimlerinden yararlanılması üzerine odaklandı.

Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Dr. Muhammad Samir Al Halil başkanlığındaki ilk oturumda, Suriye Yatırım Kurumu Genel Müdürü Medyen Diyab, otoritenin yenilenebilir enerjiler alanındaki yatırım fırsatlarını teşvik etmedeki rolüne değindi ve prosedürlerin basitleştirilmesi, yetkinin Yatırım Kanunu 18 uyarınca yatırımcıların yararlanabileceği tüm kolaylıkları sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Suriye Merkez Bankası Hükümet Komisyonu Başkan Yardımcısı Ismat Yusuf ise bankanın özel sektör projelerini finanse etme ve yenilenebilir enerji projeleri için yeterli ve gerekli garantileri sağlamadaki rolüne dikkat çekti.

Ekonomi ve Ekonomik Kalkınmadan Sorumlu Dış Ticaret Bakan Yardımcısı Ranya Ahmed ise, bakanlığın özel sektör projelerinin kurulmasını teşvik etme ve bazılarında kendi kendine yeterlilik ve yatırım sağlamayı amaçlayan ithal ikame programı aracılığıyla yenilenebilir enerji endüstrisinin gereksinimlerini desteklemedeki rolünü özetledi.

Planlama ve Uluslararası İşbirliği Otoritesi Başkanı Dr. Fadi Al Halil’in başkanlık ettiği ikinci oturumda ise, Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komitesi “ESCWA” temsilcisi Radiya Sidavi’nin gelişmekte olan ülkelerin, elektrik sektörü ve bu alandaki özel yatırımlardan ve küresel eğilimlerden yararlanma ve Arap ülkelerinde benimsenen enerji modeli ve daha ucuz enerjiye dayalı deneyimlerine ilişkin bir sunumu yer aldı.

Arap Yenilenebilir Enerji Otoritesi Genel Sekreteri Müh. Muhammed Nevvaf Al Ta’ani, bir dizi ülkedeki enerji krizlerinin nedenlerini ve elektrik elde etme konusundaki sıkıntılarını büyük ölçüde azaltabilecek ve ülkelerine olumlu etki yapacak çözüm ve önerileri gözden geçirdi.

Konferans sırasında bir müdahalede bulunan Elektrik Bakanı Mühendis Gassan Al Zamil, Suriye’ye uygulanan tek taraflı Batı ekonomik ablukası nedeniyle bakanlığın tüm bileşenleriyle enerji arzını güvence altına almakta karşılaştığı zorlukların altını çizerek, Suriye halkının yaşamın tüm gerekliliklerini olumsuz etkilemesi nedeniyle yaptırımların kaldırılması çağrısında bulundu.

Ekonomi ve Dış Ticaret Bakanı Dr. Muhammed Samer Al Halil SANA muhabirine yaptığı açıklamada, konferansın çeşitli resmi ve özel etkinliklere katılarak deneyim alışverişinde bulunmak ve fikir sunmak için bir fırsat olduğunu belirterek, bakanlığın yenilenebilir enerjilerin ve projelerinin gereksinimleri için ithalat lisansı alma prosedürlerini kolaylaştırmak ve yenilenebilir enerji endüstrisinin bileşenlerini ikame programına dahil etme çalışmalarını sürdürdüğüne dikkat çekti.

Kendi yönünden Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Müh. Bessam Tome, enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ihtiyacına ve jeotermal enerjinin ısıtma ve tarımda kullanılmasına yönelik eğilime dikkat çekerek, Suriye’nin Palmyra’daki Abu Rabah bölgesinde bundan yararlanma olasılığına işaret etti. Bakanlığın bu alanda herhangi bir projeyi tamamlamak isteyen herhangi bir ilgili kişi için gerekli veri tabanını geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.

Check Also

Patruşev: Suriye ve Irak’taki Terör Örgütleri Diğer Ülkelerde Faaliyetlerini Genişletiyor

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolai Patruşev, bazı Suriye ve Irak topraklarında bulunan terör örgütlerinin zayıfladığını …