Başbakan Hamis: Kamu Sektöründe Reform Yapmaya Devam Ediyoruz.. Para Kurumlarımız Zorlukları Aşmaya Kadirdir

ŞAM – İşçi Sendikaları Federasyonu’nun yirmi yedinci genel konferansındaki katılımcıların talepleri, bugünkü Birliğin ekonomik raporunun tartışılması sırasında Başbakan İmad Hamis’in ve Sosyalist Arap Baas Partisi’nin merkezi liderlik üyesi, İşçi ve Köylüler Ofis Başkanı Şaban Azzuz’un katılımıyla, temel olarak Suriye vatandaşının ekmeğini hedef alan ekonomik savaşın dayattığı meydan okumalara karşı işçi sınıfının durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili ekonomik konuların varlığını ilgilendiren yaşamsal, hayati, hizmetsel ve ekomik konulara odaklandı.

Öneriler, kamu sektörü fabrikalarının ve tesislerinin bakımının ve önceliklerine göre yeniden başlatılmasının, mevcut maaş temelinde işçilere tazminat ödenmesi ve yeni bir katılımcı yasa çıkarılması, yolsuzluk ve kaçakçılıkla mücadeleye devam edilmesi ve ulusal para birimi üzerindeki tekelci ve spekülatörlere ek olarak, işçiler için mevzuat ve yasalarda değişiklik yapmak, Suriye Ticaret Kurumları’nın tüm bölgelerdeki satış noktalarının rolünü güçlendirmek ve vatandaşlar için temel materyalleri düzgün bir şekilde güvence altına almak için e-hizmetler kartındaki herhangi kusuru düzeltmenin önemi belirtildi.

Öneriler, Dış Ticaret Şirketi’nin temel malzemeleri güvence altına almadaki rolünü ve terörizmden kurtulmuş alanların ekilmesi zorunluluğu, geçici işçilerin tespit edilmesi, işçi sınıfına kredi vererek genişletmek, piyasalardaki fiyatların gerçekliğinin ele alınması, soğuk bölgelerde okul tahsisatlarının yakıt (mazot) ile desteklenmesi ve tarımsal ürünler için enerji taşıyıcıları fiyatlarının düşürülmesi konularını ele aldı.

Önerilere yanıt olarak Başbakan Hamis, Özel sektörü geliştirmek ve kalkınma sürecindeki rolünü aktive etmek ve devlet kurumlarının çalışmalarını ve kamu iş kanunlarını düzenleyen mevzuat geliştirmek ve ortak bir plan oluşturmak için Sendika Komitelerinin, Suriye’nin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın etkilerini hafifletmek ve işçi sınıfının canlı gerçekliğini iyileştirmek için gerekli kararları almaya katılımının önemi, sendika temsilcilerini sendika temsilcileri ve hükümet ekibi ile atölye çalışmaları ve sürekli toplantılar yapmaya çağırmanın önemini belirterek, Hükümetin, hükümet çalışmalarının durumunu iyileştirecek, eksikliklere ışık tutacak ve düzeltecek ve yolsuzlukla mücadele edecek her türlü inisiyatife açık olduğuna işaret etti.

Mühendis Hamis, artan ekonomik abluka ile, ulusal para birimini desteklemek ve spekülatif davalarla mücadele etmek için bir dizi adım atıldığını dile getirerek, devletin vatandaşlara sübvansiyonlu malzemeleri sağlamayı sürdüreceğini ve listenin şu anda diğer materyalleri içerecek şekilde genişletildiğini ve e-hizmetler kartının çalışmalarının vatandaşlara pürüzsüz ve akıcı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için genişletildiğini vurguladı.

Başbakan Hamis, temel hizmetlerin dağıtılmasıyla hedeflenen insan sayısının bugüne kadar elektronik hizmetler kartıyla 700.000 aileye ulaştığını ve özel sektörün bu mekanizmaya katılımının incelendiğine dikkat çekerek, illerde Suriye Ticaret Kurumunun bulunmadığı bölgelerde 150 mobil otomobilin hayata geçirileceğini açıkladı.

Para politikası ile ilgili olarak da Başbakan Hamis, parasal kurumlarımızın, kasıtlı plan ve terörizm karşısında ülkemizin ekonomisi için mevcut zorluklar ve meydan okumaların üstesinden gelebilme kabiliyetinden emin olduğumuzu belirterek, Hükümetin ekonomik abluka ve terörizm karşısında kamu ekonomisi kurumlarının ülkemiz ekonomisi için bir emniyet sigortası olarak reform planına devam etmesi, sendika kuruluşunun yönetim kurullarına katıldığını ve ekonomik kamu sektörü reform planının uygulanmasında gerçek bir ortak olduğunu vurguladı.

Kendi yönünden, İşçi Sendikaları Genel Federasyonu Başkanı Cemal El Kadiri, işçilerin önümüzdeki dönemde kamu sektörü şirketlerinin ve kurumlarının reformu üzerinde odaklanacağını, yolsuzluk ve yolsuzlukla mücadele ve özel sektörle ortaklık yasasını yeniden gözden geçirmenin önemini vurgulayarak işçilerin tüm taleplerini dikkate almanın ve onlara ulaşmak için çalışmanın önemini vurguladı.

Check Also

Teröristlerden Kalma Mayın Patlamasında 3 Sivil Şehit ve 4 Yaralı Düştü

İDLİB – İdlib kırsalının güneyinde yer alan Han Şeyhun’un civarındaki arazilerde terör gruplarından kalma bir …