Esad’ı Temsilen Hamis 60. Dönem Uluslararası Şam Fuarının Açılışını Yaptı (video)

ŞAM – Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın gözetimi altında düzenlenen Uluslararası Şam Fuarının faaliyetleri bu akşam “Doğu’nun Şan’ı Şam’dan Başlar” sloganı altında resmi düzeyde başladı.

Fuar gözetimcisi el Esad’ı temsilen Başbakan İmad Hamis’in yaptığı açılışa başlarında Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hajima’nın yer aldığı Arap ve uluslararası 48 ülkeden resmi ve ekonomi heyetlerin yanı sıra yerel ve yabancı yüksek sayıda şirket ve kurum temsilcileri katıldı. Fuarın bugün resmi olarak açılması ardından yarın halka açılacak.

Açılış konuşmasında Başbakan İmad Hamis, Uluslararası Şam Fuar’ının Suriye hükümetinin ülkedeki fuar kanalıyla yeni yatırım fırsatları, Suriye ekonomik ve ticaret faaliyetleriyle doğrudan iletişime girmek hedefiyle hükümetleri, firmaları, kurum ve iş adamlarıyla kardeş ve dost ülkelerle iletişime girmeye çalıştığı en önemli pencerelerden birini oluşturduğunu söyledi.

Hamis, Suriye yönetiminin ulusal diyalogu başlatmak için münasip tüm şartları hazırlamak ve her karış toprağı terörden kurtarmaya büyük özen gösterdiğini bunun paralelinde ülkeyi bölgenin tanık olacağı en büyük bir yapılanma atölyesine çevirecek ekonomik adımlar atmaya hazır olduğunu bunu da ulusal kaynakları yanı sıra dünyadaki müttefikleri ve dotlarına olan itimadıyla yapacağını belirtti.

Başbakan Hamis, Suriye’nin savaşın ilk gününden itibaren uzlaşmalara, siyasi çözüm ve ulusal uzlaşmalara açık olmasıyla birlikte, teröre karşı mücadele etmek, birliği ve egemenliğinden öc alma girişimlerini başarısızlığa uğratmaya ısrar ettiğini, öne sürülen her inisiyatifi yanlış ve zaman kazanmak için olmasına rağmen reddetmediğini, uzlaşmalara kapısını kapatmadığını belirterek, Suriye devletinin savaş şartları sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kalan bütün vatan evlatlarını geri dönmeye ve kolları, akılları ve yatırımlarıyla yeniden yapılanma faaliyetlerine katılmaya çağırdı.

Halkların ve özgür milletlerin dayanışması ve birbirleriyle ittifaklarının zorunlu hale geldiğini, bunu halkların yeteneklerini, varlıklarını ve egemenliklerini kontrol etmeye çalışan Batının hegemonik projelerine karşı yapılması gerektiğini belirten Hamis, dünyada ve bölgede birçok ülkenin bu projelere girdiğini, hakimlerinin ihaneti ve işbirlikçi olmaları sebebiyle kaynaklarını rehin ederek dünyada 1. Terörist ABD ve onun edatları olan el Kaide, IŞİD, Nusra ve diğer tekfiri terörist örgütler gibi edatlarının hizmetine girdiklerini dile getirdi.

Sayın Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın yönlendirmeleriyle hükümetin birçok cepheye karşı koyduğunu belirten Hamis hükümetin yeniden yapılanma sürecinde ulusal uzlaşmadan hareketle başladığını buradaki kararının da egemen olduğunu bu yüzden ulusal çıkarları sağlayacak her işbirliğine sıcak baktığını vurguladı.

Hamis, Suriye’nin nasıl terör ve edatlarına karşı mücadelesinde zafere eriştiyse inşa ve yeniden yapılanma mücadelesinde de zafere erişeceğini ve devletin aşılması zor bir devlet haline geleceğini vurguladı.

Teröristlerin geçen dönem fuar faaliyetlerini kin füzeleri fırlatmakla başarısızlığa uğratmaya çalıştıklarını lakin fuar kapısında şehit düşen vatandaşları yanında binlerce asker ve sivil şehit ve yaralının şanlı kanları sayesinde, ordumuzun kahramanlıkları Şam Kırsalı ve diğer bölgelerin üzerine sağlık ve selamet çiçekleri olarak geri geldiğini bunun ordumuz ve müttefiklerimiz sayesinde de güven ve istikrara dönüştüğünü dile getirdi.

Suriye halkının dünyanın daha önce tanık olmadığı çirkef savaşa karşı tek vücut halinde durmalarının semeresini sadece Suriye değil bütün dünya halklarının topladığını, bunu da Suriye’nin halkı ve orduyla birlikte dünyanın en azılı teröristlerine karşı sağladıkları başarı ve zaferlerle geldiğini açıkladı.

Hamis açılış konuşmasının sonunda, hükümetin dünyadaki bütün özgür halklarla siyasi, ekonomik ve kültür ilişkilerini güçlendirmeye çalıştığını Suriye’nin izlediği politikanın da 1970 yılındaki düzeltme hareketinden beri bu olduğunu, şimdi de sayın Cumhurbaşkanı Beşşar Esad’ın önderliğinde yinelediğini belirterek, Uluslararası Şam Fuarı’nın doğu ile batıyı birbirine bağlayan yeni bir ipek yolu haline aşamalı bir şekilde dönüşeceği ümidini vurguladı.

Kendi yönünden Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hajima fuarın açılış konuşmasında, bölgede en eski ve en büyük fuarlardan biri sayılan uluslararası Şam fuarının terör savaşı sebebiyle durup yeniden faaliyetlerine başlamasının Suriye’nin güvenli ülke olduğunun kanıyı olduğunu ve düya ülkelerinin katılımlarının bunun delili olduğunu vurguladı.

Hajima, Abhazya Cumhuriyeti’nin fuara tücaret ve sanayi odaları düzeyince ikinci katılışı olduğunu bu yıl içerisinde de ülkenin bütün imkanlarını ve yatırım fikirlerini sunacaklarını belirtti.

Hajima, Suriye’nin ülkemizi tanımasıyla birlikte bu yıl daha mesut olduklarını, Suriye halkının dostu ve iki müttefik olma sıfatıyla onur duyduklarını dile getirerk fuara başarılar diledi

S. Şahhut

Check Also

Kamışlı Ve Kırsalında Ayrılıkçı ”SDG” Milislerine Karşı Popüler Protestolar Devam Ediyor

HASEKE 21 EYLÜL (SANA) – Ayrılıkçı ”SDG” milislerine ve onun Kamışlı halkına ve kırsalına yönelik …