מבזקים

סוסאן מדגיש את חשיבות תפקידם של המהגרים בשקום

דמשק – סאנא

עוזר שר החוץ ד”ר אימן סוסאן הציג במהלך פגישתו היום עם משלחת וועדת המהגרים הסורית בכווית את התפתחויות תוקפנות הטרור נגד סוריה.

סוסאן הבהיר כי ההתפתחויות שחלו בעמדות של כמה כוחות אזוריים ובינלאומיים גילו בצורה ברורה את מסעי ההטעיה והסילוף כלפי מה שקורה בסוריה. והוכיחו את נכונות חזונה בקשר לכך שהאירועים שבהם נתקלו סוריה והאזור ערבי נועדים להחלשת העמדה הערבית, כדי לאפשר לישראל ולכוחות הדומננטיים להשתלט על האזור ולגזול את אוצוריו.

עוזר שר החוץ חזר על הדגשת נחישותם של העם הסורי וכוחותיו המזויינים לשחרר כל גרגיר משטחי סוריה מידי כנופיות הטרור, ולשמור על אחדות וריבונות סוריה.

סוסאן הביע את הערכתו לעמדות המהגרים הסורים התומכים במולדת האם שלהם, והדגיש את חשיבות תפקידם בשלב השקום.

חברי המשלחת מצידם הביעו את הערכתם וגאוותם בהחזקת המעמד של סוריה וההשגים שמשיג הצבא הערבי הסורי, והדגישו את תמיכתם במולדת ואת נכונותם לתרום בשיקומה.