מבזקים

הנשיא אל-אסד: לעמים הערבים תודעה מתקדמת בקשר למה שקורה באזור

דמשק – סאנא

הנשיא מר בשאר אל-אסד קיבל היום את פני המשלחת של ההתאחדות הכללית התונסאית לעבודה בראשותו של סגן מזכ”ל ההתאחדות בו עלי אל-מבארכי.

הנשיא אל-אסד הדגיש כי ביקורה של המשלחת כבקורן של כל המשלחות העממיות בסוריה, הוא חשוב משום שהוא נושא מסרים רבים, גם לעם הסורי וגם לחוץ, בהיותם משקפים את דופק הרחוב הערבי, ואת נטיותיו.

הנשיא אל-אסד ראה כי אחד הגורמים החשובים למה שנחשפות לו מדינותינו הערביות הוא שאנחנו חיים בקונפלקט של זהות ושל השתיכות, ולמרות זאת הרי עמי ערב הראו כי התודעה שלהם בקשר למה שקורה באזור, היא  מתקדמת, וצריך שדבר זה יהיה מנוף נוסף להתאחדויות ולארגונים עממיים כדי לחזק את שיתוף הפעולה והעבודה בניהם במטרה לכוון את המצב הערבי לטובת עמים אלה.

בקשר למלחמה בסוריה הנשיא אל-אסד הדגיש כי רצון החיים אצל העם הסורי ונחישותו על כל גווניו להמשיך בענייני החיים היום יומיים שלו, למרות פשעי ארגוני הטרור ותומכיהם , בנוסף לגבורתו של הצבא הערבי הסורי הם אחד הגורמים החשובים לעקוף את השלב הקשה במלחמה זו, והוסיף כי הגבורה בסוריה איננה עוד מקרה פרטי אלא היא מקרה צבורי.

חברי המשלחת מצדם הדגישו כי הם באו לדמשק על פי ההחלטה שקבלה ההתאחדות הכללית התונסיאת לעבודה כדי להעביר מסר של תמיכה בעם הסורי שגילה החזקת מעמד שאין לה תקדים.