ארבע מידליות של זהב ושתים של כסף לשחינית הסורית מירנה בזדקיאן בארמיניה