נצר אללה..אנחנו עומדים בפני נצחון צבאי גדול שהפתיע את כולם מבחינת מהירותו ודיקנותו, שעלותו בחללים ובפצועים מועטה