תפיסת משאית עמוסה אמצעי לחימה בדרכה לטרוריסטי ג’בהת א-נוסרה בקלמון המערבי