מקור צבאי לסאנא : יחידות של הצבא הערבי הסורי השתלטו על כמה נקודות ותלים שולטים בצפון שדה הנפט אל-היל שבפרבר תדמור וחיסלו מספר מטרוריסטי ארגון דאעש