הצבא הערבי הסורי בשיתוף פעולה עם ההתנגדות הלאומית הלבנונית השתלט על הרי פליטה כולם בקלמון המערבי