צעדה המונית רבת משתתפים בצנעה לאות הזדהות עם העם הפלסטיני ועם מסגד אל-אקצא המבורך