בהנחיתו של הנשיא מר בשאר אל-אסד …משלחת ממשלתית שכוללת 13 שרים בראשותו של ראש הממשלה עמד ח’מיס, פתחה בבקור עבודה במחוז עיר חומס כדי לעמוד על המצב הכלכלי והשרותים שם