נבחרת סוריה האולמפית לכדורגל התגברה על מקבילתה ההודית