מבזקים

חיידר : השנה הנוכחית תוקדש להשריש את הפיוסים עמוק בכל האזורים

  דמשק – סאנא

בהשתתפותם של קרוב ל-200 אישים מטעם וועדות הפיוס בכל המחוזות של סוריה , נפתחו היום עבודות הפגישה הראשונה של גוף היוזמה האזרחית במשרד הפיוס הלאומי .

בפתח הפגישה, הדגיש שר המדינה לענייני פיוס לאומי ד”ר עלי חיידר כי השנה הנוכחית תוקדש להשריש את הפיוסים עמוק בכל האזורים .

השר חיידר ציין לכך שדרך הפיוסים ארוכה ומייגעת, אבל המשרד מתייחס תוך כדי חיוב לכל יוזמה אזרחית כינה הקולעת לתאם, לפקח ולהצליח את הפיוס .

יש לציין שמשרד הפיוס הלאומי כבר שחרר בחודש מאי שעבר את היוזמה האזרחית של הפיוס המקומי .