מושל לטאקייה נפגש עם משלחת לכניסייה האנגיליקאנית מאמריקה

לטאקייה – סאנא

מושל לטאקייה איבראהים ח’ד’ר אל-סאלם הדגיש כי סוריה, עם, כתצבא, וכהנהגה, נחושה בדעתה להביס את הטרור בשיתוף פעולה עם ידידיה, טרור זה הנתמך על ידי מעצמות ומדינות אזוריות.

דברים אלה אמר אל-סאלם במהלך פגישתו אתמול עם משלחת שמיציגת הכניסיות האנגיליקאניות בארה”ב בראשותו של הכומר /נייהאד טועמה/ מתאם הכניסיות באמריקה, והכניסיה האנגיליקאנית הלאומית בסוריה ובלבנון.

אל-סאלם הביע את הערכתו לעמדות הכנייסיה כלפי סוריה ועמה במשבר זה.

טועמה מיצדו ציין כי בקור המשלחת בא במסגרת החזרה על התמיכה וההזדהות עם סוריה ועמה, ולהדגיש כי הכניסיות האנגליקאניות בארה”ב מודעות למה שקורה בסוריה, והן מכריזות על הזדהותן המלאה עם סוריה.