מבזקים

שרי האוצר ומסחר הפנים למשלחת מסחרית-עיראקית: פתוח היחסים המסחריים בין שתי הארצות, והקמת מרכז מסחרי סורי בעיראק

דמשק – סאנא

השר לסחר הפנים ד”ר עבד אללה אל-ע’רבי הדגיש את התענינות סוריה בחיזוק יחסי שיתוף הפעולה בכל התחומים הכלכליים והמסחריים עם עיראק, ואת נכונתה להסיר את המכשולים שמעכבים את פתוח היחסים וקידומם.

במהלך פגישתו עם משלחת התאחדות לשכות הסחר העיראקית בראשותו של ג’עפר אל-חמדאני יו”ר המשלחת, השר אל-ע’רבי אמר: כי בידי סוריה כל היכולות של התעשיה והסחר והכלכלה, שמבטיחים ספוק מצרכי השוק העיראקית מכל הסחורות והמצורים בתחומי מזון חקלאות ותעשיה.

גם כן השר אל-ע’רבי הדגיש את דאגת ממשלת סוריה לבצוע כל דרישות העסקים המסחריים והכלכליים בעיראק בתקופה זמנית קצרה, ולהקים מרכז מסחרי סורי בעיראק, ולשכה מסחרית סורית-עיראקית משותפת בסוריה כדי ליצור פתרונות מתאמים לפעולת ההעברות הכספיות, ולעשות כל מה שיבא לפתוח וקידום תנועת שיתוף הפעולה הכלכלי, והמסחרי בין שתי הארצות.

בפגישה הדגישו שני הצדדים את דאגתם לגיבוש תזכיר הבנות למען בצוע הצעדים והמכנזים המתאימים לקידום תנועת המסחר ומעבר הסחורות והמצורים בין סוריה לעיראק.

אל-חמדאני מיצדו הביע את תקוותו שניצחונות הצבא הערבי הסורי יביאו להצאת תנועת חילופי מסחר בין שתי הארצות דרך מעבר אל-תנף בסוריה, ואל-וו’אליד בעיראק, כדי לתרום בקידום היחסים הכלכליים והמסחריים הדו-צדדים.

חברי המשלחת הביעו את נכונתם לעשות כל מה שצריך לקידום היחסים המסחריים והכלכליים לרמת יחסי האחווה הקיימים בין שני העמים בשתי הארצות.

חברי המשלחת קראו להקמת מרכז מסחרי ותערוכה קבועה למוצרים הסורים בעיראק, ולקביעת מכניזם להבטחת הגעת המוצרים החקליים והתעשיתיים הסוריים לעיראק דרך מעבר אל-תנף.

חברי המשלחת ציינו כי המוצרים והסחורות הסוריים זוכים בהערצתו של העם העיראקי, וכי בסוריה נמצאים סוחרים עיראקים רבים, דבר שמוכיח כי אנשי העסקים הכלכליים והמסחריים בעיראק דאוגים לקידום היחסים הכלכליים בין שתי הארצות.

שר האוצר: הגשת כל ההקלות לקידום היחסים בתחומי מסחר ותעשיה בין שתי הארצות

שר האוצר ד”ר מאמון חמדאן דן עם המשלחת העיראקית ביחסים הכלכליים בין סוריה לעיראק.

בפגישה דנו שני הצדדים בדרכים לקידום שיתוף הפעולה וחילופי מסחר בין שתי הארצות דרך הבטחת כבישים מסחריים ומעברים בגבול דוגמת אל-תנף, ותפעול ההובלה האווירית לסחורות.

השר חמדאן הדגיש כי משרד האוצר מוכן להגיש את כל ההקלות העלולות להביא לקידום יחסים בתחומי מסחר ותעשיה עם עיראק, וזה לטובת המשק בשתי הארצות.