מבזקים

ח’מיס: הממשלה מוכנה להגיש הקלות הדרושות לחיזוק יחסי הכלכלה בין סוריה לעיראק

דמשק – סאנא

ראש הממשלה המהנדס עימאד ח’מיס הדגיש היום במהלך פגישתו עם משלחת של אנשי עסקים עראקים בראשותו של ג’עפר אל-חמדאני, יו”ר התאחדות לשכות המסחר העראקיות, כי התנאים היוצאים מן הכלל העוברים על סוריה ועל עראק, מצריכים ממנו להתמקד במאבק בטרור ובפתוח יחסי שיתוף הפעולה בין שתי הארצות האחיות, בהשתתפותם של החוגים הכלכליים – מסחריים- תעשיתיים, כדי לחזק את עמידות אזרחי שתי הארצות בעימות עם מלחמת הטרור המנוהלת נגדם.

ח’מיס ציין כי הממשלה בסוריה מוכנה להגיש הקלות, לעדכן חוקים, ולנקוט במהלכים העושיים להביא לחזוק היחסים הכלכליים בין סוריה לעראק, ולהסיר את המכשולים שבדרך הגברת חלופי מסחר ביניהן.

חברי המשלחת העראקית ציינו כי המלחמה שמנהלת סוריה נגד הטרור השפיעה על עראק בתחום הכלכלי בנוסף לירידה במחירי הנפט, דבר שהיו לו השלכות שליליות על פרויקטי ההשקעה, והם קראו לחברות הסוריות להשתתף בצעדים הכלכליים העראקיים, ולקדום שתוף הפעולה בין אנשי העסקים בשתי הארצות.

בפגישה הגיעו שני הצדדים  לחזון משותף לשתוף פעולה בין שתי הארצות .