מבזקים

סנקציות אמריקניות חדשות הוטלו על חברת הטיסה “אג’נחת אל-שאם”

דמשק – סאנא

במסגרת ההליכים הכלכליים החד-צדדיים המוטלים על העם הסורי, הנועדים להידוק המצור המוטל על סוריה, ארה”ב הטילה סנקציות חדשות על חברת הטיסה “אג’נחת אל-שאם” – כך מסרה חברת הטיסה .

בהודעה שפרסמה חברת הטיסה “אג’נחת אל-שאם” היום נמסר :”כי ארה”ב הטילה סנקציות חדשות על החברה, בהיותה ממלאת תפקיד אזרחי, הומניטרי, וכלכלי, ומסייעת בידי האזרחים בנסיעותיהם, ובהעברת חפציהם, מזוניהם, ותרופתיהם, על מנת להפחית השפעות המשבר שפגע בכל תחומי חייהם של הסורים .

יש לציין כי חברת הטיסה ,”אג’נחת אל-שאם” שנוסדה בשנת 2008 , נאלצה בשל תנאי המשבר והעיצומים הכלכליים שהוטלו  על סוריה, להפסיק את פעילותיה בראשית 2012 , והיא חידשה את טיסותיה בספטמבר 2014 .