התבצרות עממית מול בנין משלחת הצלב האדום הבינלאומי בדמשק לציון יום האסיר הסורי

דמשק – סאנא

ועדת התמיכה באסירים המשוחררים והמוחזקים במעצרים של הכבוש הישראלי ארגנה היום התבצרות עממית מול בנין השליחות של הועדה הלאומית לצלב האדום בדמשק בהשתתפותם של בני מחוז קונייטרה , 1וזאת לציון יום האסיר הסורי , ובגנות הברבריות של הכבוש הציוני , ביחסו לאסירים הסורים הגבורים , לצד המעצרים השרירותיים לבני הגולן הסורי הכבוש .

המשתתפים בהתבצרות הדגישו תמיכה בבני הגולן הסורי הכבוש וקראו לארגונים ולקהילה הבחנלאומית להפעיל לחצים על המשטר הציוני לשחרור האסירים והעצורים הסורים והערבים המוחזקים בבתי המעצר שלו.

הסורים , יש לזכור מציינים ה-21 לחודש אפריל כיום האסיר הסורי במעצרים של הכבוש הישראלי.