מבזקים

הפידירציה של הפרלמנטים הערבים : הישיבה של ממשלת ישראל בגולן היא התגרות בחוקיות הבינלאומית

דמשק-סאנא

הפידירציה של הפרלמנטים הערבים גנתה פה אחד את הישיבה המאתגרת של ממשלת הכבוש הישראלי בגולן הסורי הכבוש ,ורואה בה ” התגרות בחוקיות” הבינלאומית ועקיפה להחלטות מועצת הבטחון .

בהודעה שלסוכנות סאנא הגיע עותק ממנה הדגישה הפידירציה את אחיזתה בערביות הגולן הסורי הכבוש ותמיכתה בזכותה החוקית של סוריה להחזיר לידיה את כל השטחים שלה בהתאם להחלטות האו”ם בנושא ,ורואה כי כל הצעדים שנקטה ישראל על מנת לספח את הגולן ” בטלים ומבוטלים ,וסותרים לחוקיות הבינלאומית”.

הפידירציה מציינת שהכבוש הישראלי הקים התנחלויות בשטחי הגולן הכבוש והתערב צבאית בעניין הסורי ,ואין תימה אם יכריז כיום על כוונותיו לפרוס את שליטתו בגולן הכבוש.