הגולן בעין…. ואסט

דמשק – סאנא

ואסט…  כפר סורי נטוש שוכן מעל פני הים ב810 מ‘, בצפון הגולן, כ-9 קמ ממערב לקוניטרה. הכפר שכן על צומת דרכים ראשיות,

1

ושימש כמרכזו של השבט הבדואי ערב אלפאד’ל.

 

ראשיתו של הכפר אינו ידוע. החוקר הגרמניאולריך זטצןהזכיר את שמו של הכפר, בביקורו בגולן ב-1805. בתחילת המאה ה-20 נבנה בכפר ארמונו של מנהיג שבט ערב אלפאד’ל האמיר פאעור, ומתיאור משנת 1919 עולה כי בארמון היו שלוש חצרות, כש הראשונה מיועדת להתכנסות פשוטי העם ובהמות הרכיבה,

1

השניה, מפוארת, מיועדת לקבלת אורחים רמי מעלה וכן למגורי האמיר עצמו,

והשלישית, מיועדת למגורי הנשים.

הכפר נכבש ב-10 ביוני 1967 בידי הכוחות הישראליים, נעזב מתושביו ונהרס.

1

השםואסטעדיין שגור בפיהם של ישראלים רבים המכירים את הגולן.

תושבי הכפר הסורים מחכים לשחרורו על ידי הצבא הערבי הסורי בכדי לבנות את הבתים שלהם מחדש על אדמתם.

 

ערפה וחאלד