בני עמינו בגולן הסורי הכבוש מציינים את יום השנה של מרס תוך נאמנות מתמשכת לערכים שלה

הגולן הכבוש – סאנא

בני עמינו בגולן הסורי הכבוש ציינו היום את יום השנה החמישים ושלושה של מהפכת השמיני במרס , שהוא יום השנה של נפילת הלוחמת ראליה פרחאת בירי כוחות הכבוש בכפר “בוקעאתא ” הכבוש.

1

הגולנים הסורים הדגישו את המשך נאמנותם לערכים של המהפכה והביעו גאותם לה תוך הבעת נאמנות למולדתם האם סוריה בהנהגת הנשיא הסורי בשאר אלאסד לצד הערכתם לגבורה של הצבא הסורי בכל שטחי המולדת.

אחינו הגולנים הניחו זרי פרחים על קברה של החלל פרחאת וקראו פסוקים מהקראן לנוחות הנפשות של החללים הסורים.