כוחות הצבא הסורי בסיוע מטוסי חיל האוויר ממשיכים לתקוף את הטרורסטים ולפגוע בהם במחוזות שונים

מחוזות – סאנא

מקור צבאי מסר לסוכנות “סאנא” שכוחות הצבא הדקו את השליטה וגם רשמו לזכותם התקדמות בגושי בנינים נוספים בעיר א-זבדאני בפריפריה של דמשק. המקור הוסיף כי יחידות הצבא בשותפות עם כוחות ההתנגדות הלבנונית המשיכו להתקדם בעיר וגרמו אבדות קשות בנפש לאנשי הטרור במקום.

גם במחוז קוניטרה המשיכו כוחות הצבא בשותפות עם ההגנה הלאומית העממית, להכות בטרור התכפירי הנתמך על ידי ישראל והמפרציות.

המקור הצבאי מסר עוד כי בהתנגשיות נהרגו ונפצעו אנשי תאי טרור שברובם משתייכים לג’בהת א-נוסרה והושמדו מערכות המלחמה, התחבורה, והתחמושת שברשותם.

בפריפריה של לאטקיה המשיכו כוחות הצבא בשותפות עם אנשי ההגנה העממית במבצעים האנטנסיביים נגד הרכוזים והקינים של ארגוני הטרור הקשורים במשטרים של אאל סעוד וארדואן וגרמו להם אבדות קשות בנפש ובציוד.

ובמחוז דרעא ובפריפריה שלו המשיכו יחידות הצבא הסורי בהתקפות נגד ארגוני הטרור התכפירי והשמידו את הציוד המלחמתי שברשותם בשכונה המערבית של העיר בוסרא א-שאם.

במחוז אידלב לא היה מזלם של הטרורסטים התכפירים טוב יותר, באשר כוחות הצבא ומטוסי חיל האוויר תקפו את רכוזיהם והקנים שלהם וגרמו להם אבדות רבות במקומות שנים ברחבי המחוז.

ובפריפריה הצפונית של מחוז חמאה הוכו הטרורסטים קשות תוך כד תקיפות המטוסים של חיל האוויר הסורי על רכוזיהם ומערכות הלחימה , התחמושת והתובלה שלהם.

אותו דבר היה גם מנת חלקם של תאי הטרור במקומות שונים בפריפריה של מחוז חלב שם נגרמו אבדות קשות לטרורסטים הנתמכים על ידי המשטר הטורקי בסביבות בית הספר לטיסה ובמקומות שונים במחוז.