מבזקים

אללחאם בוועידה העולמית לנשיאי הפרלמנטרים בניויורק : הלחימה בטרור היא עדיפות סורית

ניויורק-סאנא

יושב ראש מועצת העם ד”ר מוחמד ג’יהאד אללחאם הדגיש שההתחיבות הבינלאומית כלפי הלחימה בטרור ממשיכה להיות שלילית בגלל שקולים ומדיניות שגוייה וכי העמדות של מדינות המערב וכמה מהמדינות השכנות התומכות בטרורסטים ובארגוני הטרור התכפיריים עדיין רחוקות מההתחיבות כלפי ישום החלטות מועצת הביטחון החל בהחלטה 1373 משנת 2001 ועד להחלטות של מועצת הביטחון 2170 ו 2178 משנת 2014 .

אללחאם אמר עוד בנאומו בפני הוועידה העולמית הרביעית של נשיאי הפרלמנטרים במרכז האו”ם שבניויורק באתי מסוריה שיצאה לעולם את שפתו ואת הערכים של הדו-קיום בין התרבויות והדתות למשך שבעת אלפי שנים.

אללחאם הוסיף שהעם הסורי קורא לכם להפסיק את השגעון הטרורסטי לפני שיחלחל ויתפשה לכל העולם .יש להפסיק את מלחמת הטרור הזאת המנוהלת על ידי כליים טרורסטים וג’הדיסטיים תכפירים שגוייסו מיותר מ 83 מדינות בעולם כדי להכות במדינה הסורית ,להשמיד אותה ולהגר את העם שלה.

השלום העולמי יוסייף להיחלש ולהדרדר בגלל העמדה האדישה כלפי מדינות וממשלות שמממנות ומחמשות ארגוני טרור שחותרים לקעקיע את השלום האזורי והבינלאומי בסוריה ובעיראק.