שעבאן בפורום ” אלקודס מתעוררת”..פלסטין תנצח” : הפותנה בעולם הערבי היא המשך לקנוניה נגד פלסטין

דמשק-סאנא

היועצת המדינית והתקשורתית של הנשיאות ד”ר בותינה שעבאן הדגישה שהפותנה אשר התחילה בעולם הערבי היא בבחינת המשך לתוכנית המקורית שרשיתה בפלסטין.

בהופיעה בפני הפורום ” אלקודס תתעורר..פלסטין תנצח” אמרה ד”ר שעבאן שמטרת הפותנה היא לחלק את המחולק ,ולממש מה שקרה בפלסטין בכל מדינות ערב שיהיו קורבן להגליה להרס וגם לרציחות .

הפורום שמכנס מוסד אלקודס הבינלאומי .לציון יום השנה הארבעים וששה לשריפת המסגד אל אקסא ,וגם כאות התנגדות לתוקפנות שמפעילה ישראל נגד המקומות הקדושים.

העמידות והנצחון של סוריה –אמרו המשתתפים בפורום –יעוררו את התקוות בדבר שחרור אל קודס ופלסטין- אמרה שעבאן.