האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש שבתו אתמול במחאה על גל המעצרים הישראליים

 הגולן הכבוש-סאנא

האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש שבתו אתמול במחאה על גל המעצרים ללא אבחנה מטעם השלטונות הישראליים נגד האזרחים הסורים בגולן הכבוש ,בן העצורים נשים זקנים ובני נוער וזאת במסגרת המדיניות הישראלית נגד האזרחים הסורים בגולן.1

 המשתתפים באירוע הדגישו את סרובם המוחלט למעשים השרורותיים נגד האזרחים  הסורים שנועדו לאלץ אותם לקבל את התכתיבים האמריקנים.

המשתתפים בשביתה הדגיש כי הם עומדים איתנם לצד הצבא הערבי הסורי נגד הטרור בכל צורות’ו .

 הלוחמה מונירה מוחמד קראה לכל בני הנוער הסורי בגולן הכבוש להשתתף באירוע ולגנות את המעשים הישראליים נגד האזרחים הסורים בגולן הסורי הכבוש.

גם כן הגברת אמירה ע’וטאני הדגישה כי היא נטלה חלק באירוע למען שחרורןשל הנשים הסוריות מכפרי הגולן שעצורות בבתי הכלא הישראליים .

יש לציין כי האזרחים הסורים בגולן נתונים לכל צורות הדכוי והמעצרים הגזעניים על ידי השלטונות הישראליים וזאת במטרה לאלצם לוותר על תמיכתם בעמדות הסוריות הקבועות כלפי השאלות הערביות.