הטרורסטים אנשי דאעש נפצו פסל אחד של “אלת אללאת” ושמונה פסלים אחרים

חומס – סאנא

הטרורסטים אנשי דאעש נפצו את הפסל של “אלת אללאת” החשוב ביותר בין פסלי העתיקות בעיר תדמור, מהמאה השניה לספירה.

המנהל הכללי לרשות העתיקות והמוזיאונים ד”ר מאמון עבדולכרים אמר לסוכנות /סאנא/ כי הטררוסטים אנשי ארגון דאעש נפצו פסל חשוב ביותר שנתגלה בסוריה מבחינת המשקל והטכניקה. הפסל נתגלה בשנת 1977 והוא מהמאה השניה לספירה, בגובה של 3.5 מטרים ובמשקל של 15 טונה.

1

הפסל הוא של אריה עם צבי בין הרגליים שלו, שרשות העתיקות הסתירה אותו בארגז מתכת ומסביבו סקי חול בגן של המוזיאון בכדי לשמור עליו מעיני הפורצים אנשי דאעש מאז חודש וחצי, אבל הטרורסטים מצאוהו והרסו אותו.

בעיר תדמור הכלולה ברשימת המורשת העולמית מהעשרים במאי האחרון, נתונה לפגיעות מתוכננות של הטרורסטים אנשי דאעש שחבלו בעתיקות רבות שנמצאו בה, וערכו טבחים שמנין קורבנותיהם הגיע ל 400 תושבים לפחות.