לפי הנחיותיו של הנשיא אל-אסד… אל-חלקי סייר ביחידה צבאית אחת בקוים הקדמיים של חלב

חלב – סאנא

לפי ההנחיות של הנשיא בשאר אל-אסד ד”ר וואאל אל-חלקי ראש הממשלה סייר ביחידה צבאית אחת בקוים הקדמיים במחוז חלב ועמד על מהלך המבצעים הצבאיים שם.

ראש הממשלה עקב מקרוב אחרי פריצתם של כוחות הצבא לעמדה אחת של הטרורסטים, ההשתלטות עליה, ותבוסתם של הטרורסטים מול המכות של הצבא הסורי האמיץ.