וועדת התמיכה באסירים הסורים: מעצרו של הלוחם אל-מקת סותר לכל החוקים הבינלאומיים

דמשק – סאנא
הודעת הוועדה לתמיכה באסירים המשוחררים הסורים, ואלה שעודם מוחזקים במעצרים של ישראל, גנתה את מעצרו של האסיר המשוחרר סדקי אל-מקת בהסתמך על טענות שבריריות, והדגישה שהמעצר הזה סותר לכל החוקים והאמנות הבינלאומיות. בהודעה שעותק ממנה הגיע לסוכנות “סאנא” אומרת הועדה ש”המעצרים השרירותיים של הציונות נגד הלוחם אל-מקת לא ישפיעו על נחישותו, ולא על השתייכותו למולדת האם סוריה. ההפך נכון, הם יחזקו אותו ואת עמידותו בפני הכבוש הישראלי שהחזיק אותו במעצר במשך /27/ שנים ולא הצליח לשבור את מצב רוחו”.
הועדה תבעה שהארגונים הבינלאומיים המשפטיים והאנושיים ימלאו את חובתם בהפעלת לחצים על שלטונות ישראל כדי שיפסיקו את המעצרים השרירותיים וישחררו את האסירים הסורים בני הגולן הסורי הכבוש.