כוחות הצבא פגעו ברכוזים ובקנים של הטרורסטים והשמידו את מערכות הנשק והתובלה שלהם במחוזות השונים

מחוזות – סאנא

מקור צבאי סורי מסר לסוכנות “סאנא” על חסול /15/ טרורסטים לפחות ממנהיגי הארגונים התכפיריים ועל השמדת יותר מ/50/ כלי רכב עם נשק ותחמושת בפריפריה הצפונית של מחוז דרעא.

המקור הוסיף שבמהלך המבצעים של הצבא הושמדו מטעני חומר נפץ וכמויות גדולות של נשק ותחמושת לטרורסטים שברובם היו מאנשי ג’בהת א-נוסרה ותנועות אחרות שמקבלות ממון מצד המשטר הסעודי, במחוז דרעא שם הוקמו חדרי תאום מבצעי בין הארגונים התכפיריים לבין ישראל. כוחות הצבא הכו קשות בטרורסטים וגרמו להם אבידות קשות בנפש ובציוד.

אותו דבר גם היה בפריפריה של מחוז סווידא שם נגרמו להם אבדות קשות בנפש ובציוד בעת שהצבא הנחית עליהם מכות נמרצות מדויקות וקטלניות.

בפריפריה המזרחית של דמשק מטוסי חיל האוויר הסורי תקפו קנים של מנהיגי הארגונים התכפיריים ומחסן תחמושת וחסלו טרורסטים רבים.

בפריפריה של קוניטרה נגרמו אבידות קשות לארגוני הטרור הקשורים לוגסטית ומודיענית עם ישראל.

התקיפות של כוחות הצבא הביאו להשמדת כלי רכב וקני אספקה לטרורסטים בנוסף לחסול רבים מהם בקרבת המעבר הראשי של חדירת שכירי החרב הקשורים עם ישראל, שהיתה ועודנה מטפלת בפצועים הטרורסטים בתוך בתי החולים שלה.

במחוז חלב נהרגו ונפצעו טרורסטים רבים אנשי ג’בהת א-נוסרה וארגונים תכפיריים נוספים והושמדו כלי הנשק והתחמושת שברשותם, תוך כדי מבצע מדויק ומתכונן שפגע בקנים וברכוזים שלהם בשכונות אחדות של העיר.

במחוז אל-חסקה בצפון מזרח סוריה פעלו מטוסי חיל האוויר הסורי והשמידו טור של כלי רכב עם מקלעים שונים ונשק אחר לארגון דאעש שהיו לו אבידות קשות גם בנפש.

בפריפריה של מחוז אידלב- לפי המקור הצבאי- נגרמו אבדות, הרוגים ופצועים לטרורסטים בשם “צבא אל-פתח” שהוכו קשות על רכוזיהם וצירי תנועתם במקומות שונים בשטחי המחוז. אותו דבר היה גם בפריפריה הצפונית של מחוז חמאה, שם הופלו הרוגים ופצועים רבים תחת המכות של הצבא הסורי.