הצבא בשתוף-פעולה עם הכוחות הלאומיים השתלט על שכונת ע’וויראן בשתי חלקיה ומחסל טרורסטים זרים בפרבר לאטקיה

מחוזות – סאנא

יחידות מהצבא בשתוף-פעולה עם הכוחות הלאומיים השתלטו היום בצהורים על שכונת ע’וויראן בעיר אלחסקה. כתב “סאנא” צטט מקור בעיר שאמר כי “יחידות מהצבא בשתוף פעולה עם הכוחות הלאומיים חסלו את רכוזי ארגון דאעש הטרורסטי בשכונת ע’וויראן בשתי חלקיה המערבית והמזרחית”. המקור ציין כי “ההשתלטות על השכונה התאפשרה בעקבות מבצעים ממוקדים שגרמו להריגת מספר טרורסטים רובם זרים ונתפסו כמויות גדולות של מערכות לחימה ותחמושת”.

בפרבר לאטקיה גורם צבאי מסר כי יחידות מהצבא חסלו טרורסטים רובם זרים במבצעים שבצעו נגד קיניהם של ארגוני הטרור הסלפי. הגורם מסר כי הושמדו טנדרים מצוידים במקלעים שונים ואמצעי לחימה ותחמושת במהלך פעולות הצבא נגד רכוזי ותנועות הטרורסטים באזור שבין אלרוודא, ודארושאן.

בעיר חלב גורם צבאי מסר כי יחידות מהצבא בצעו פעולות נגד קיני ארגוני הטרור בערים מארע, תל רפעאת, והכפר תל קראח, במהלכן נהרגו מספר טרורסטים והושמדו אמצעי הלחימה שלהם. הגורם הוסיף כי פעולות הצבא בפרבר הדרומי של העיר גרמו לאבידות ולהפסידים בקרב הטרורסטים. הגורם ציין כי יחידות מהצבא השמידו מוקדים לטרורסטים בשכונות אלראשדין, בני זיד, לירמון וקסטילו. בעוד שחיל האוויר השמיד קנים וכלי רכב וחסל מספר טרורסטים באזורי ג’ב ע’בשה, אלג’בול ודיר חפר.

בפרבר אלקוניטרה: יחידה מהצבא המשיכה להפגיז את מוצבי וקווי האספקה של הטרורסטים עם ישראל בפעולות שבצעה בלילה שעברה והיום בבוקר בפרבר אלקוניטרה.

גורם צבאי מסר לכתב סאנא כי מספר טרורסטים מג’בהת אלנוסרה נהרגו והושמדו רכיביהם ואמצעי לחימה שלהם בפעולה איכותית שבצעה יחידה לצבא נגד רכוזיהם בפרבר הצפוני של העיר.

בפרבר דרעא גורם צבאי מסר כי יחידות מהצבא הפגיזו תנועות טרורסטי ארגון ג’בהת אלנוסרה בכפרים אלידודא, טפס, וכתוצאה לכך נהרגו ונפצעו מספר טרורסטים והושמדו כלי רכבם ואמצעי לחימה שלהם.

בפרבר אידלב וחמא גורם צבאי מסר כי מטוסי הקרב הפציצו רכוזי וקווי האספקה של טרורסטים סלפיים ליד כפרים תרמלאט, כפר מוס וגרמו להם אבידות והפסדים.

בפרבר חומס המזרחי חיל האוויר הרג עשרות טרורסטים מארגון דאעש והשמיד כלי-רכבם בפרבר המזרחי של העיר.