שלטונות הכיבוש הישראלי דחו משפטו של האסיר הסורי צדקי אל מקת בפעם הרביעית

אלקודס-סאנא

שלטונות הכיבוש הישראלי דחו הפעם הרביעית משפטו של האסיר הסורי /צדקי אל מקת/ עד שבעה לדיצמבר.

ישיבת המשפט הראוותני התקימה בבית המשפט המחוזי בעיר אל נאצרה שבצפון פלסטינה הכבוש ,והיתה בדלתים סגורות בנוכחותו של עורך דינו של אל מקת והשלטונות לא הרשו לבני משפחתו ולכלי התקשורת להיות נוכחים בישיבה.

הדחיה הנמשכת של משפטו של האסיר אל מקת והארכת מעצרו מהוות הפרה נגד זכויות בני עמנו תושבי הגולן העומדים באתנות .

יש לזכור כי שלטונות הכיבוש שחררו את אל מקת בחודש אוגוסט בשנת /2012/ אחרי שבלה בבתי הכלא 27 שנים ועצרו אותו מחדש ב 25 לחודש פברואר השנה אחרי שפרצו לבית משפחתו וחבלו ברהיטים.