אלזועבי : ארגוני הטרור הפסידו בכל הצירים

דמשק-סאנא
שר ההסברה /עומרן אלזועבי/ הדגיש שמנוי וגמור עם הצבא הערבי הסורי להחזיר כל האיזורים עליהם השתלטו הטרורסטים בסוריה והוא פועל לפי עדיפויות שמכתיבים תנאי המלחמה עלפי הסכנות ,האיומים והגיאוגרפיה הוא הדגיש שהאנרכיה והחלוק משרתים את האינטרסים של ישראל.
השר אלזועבי אמר בראיון לטלוויזיה הסורית שכוחות הקואליציה מעלימים עיין כלפי תזוזות רבות של ארגון הטרור דאעש על שטח סוריה ,והם בוחרים במטרות משנות וחסרות ערך מבחינה צבאית ,ולעמות זה כוחות קואליציה ממקדים את ענינם במטרות בעלות ערך מדיני שמשרתות את התוכנית האמריקנית באזור והמתבטאה ביצירת חגורת בטחון שמבטיחה את ישראל למאה שנים קרובות כדי להגשים את הכותרת של /יהודת המדינה/ .
אלזועבי אמר עוד שארגוני הטרור מנצלים את החגים והטקסיים הדתיים של המוסלמים והנוצריים כדי לאיים על כל הסורים על אתרי הרשתות החברתיות וערוצי הלווין שלהם ,וכי האיום הזה הוא חלק מהמלחמה נגד סוריה .
אלזועבי ציין שהצבא הערבי הסורי יחזיר לידיו כל האיזורים שנשלטו על ידי הטרורסטים ,והוא פועל לפי עדיפויות מסויימות .
השר אלזועבי הוסיף שארגוני הטרור נכשלו בחלב,באל חסכה ובסווידא ,והם הפסידו בכל הצירים וזה בנגוד לטענות שמשווקים ערוצי אלג’זירה אלערביה ואחרים ,וזה משום שהסורים עמדו לימינו של הצבא ,נשאו את הנשק והוכיחו כולם שהם חלק מהמערכה.
אלזועבי ציין שיש שנוי ומפנה איכותי שהיה במהלך החודש האחרון ,והוא התבטא בהצטרפות הסורית והתגיסות אלפים מקרב הצעירים והצעירות לשירות בצבא ובהגנה הלאומית בכל המחוזות ,דבר שהכשיל ופגע בחשבונם של הטרורסטים שהיו מהמרים על הפחדתם של הסורים .
אלזועבי הדגיש כי הצבא הערבי הסורי ותושבי עיר חלב לא יתירו את כניסתם של קבוצות הטרור החמושות לעיר ,וכי ארדוגן ממשלתו והטרור שלו יכשלו.