אלג’עפרי : הממשלה הסורית מוכנה לשתף פעולה למען הפתרון הפוליטי

 ניויורק – סאנא

 נציג סוריה הקבוע שליד האו”ם ד”ר / בשאר אלג’עפרי / הדגיש ש הממשלה הסורית מוכנה להתיחיס בחיוב לכל מאמץ שמטרתו היא לקדם את הפתרון הפוליטי הסורי – סורי .

 אלג’עפרי אמר לערוץ אלמנאר בלילה שעבר , שהצלחת  המסלול של מוסקבה שניים עוררה  את חמתם של כל אוייבי סוריה , דבר שהביא אותם לחשוב על הצעות אחרות שאין להן הסכמה בין הסורים לבין עצמם , לכן שליח האו”ם לסוריה סטיוון די מיסטורה צריך לבסס מאמציו על המסמך שיצא ממסלול מוסקבה שניים ושהופץ בקרב המדינות החברות במועצת הביטחון כמסמך רשמי שהוציא האו”ם בהיותו נייר הפשרה היחיד שמוסכם בין הממשלה למשלחות האופוזיציה הלאומית , בנוסף לתוצאות ההתייעצויות שמקיים די–מיסטורה בדמשק ובג’נבה כדי לפלס את הדרך באופן נכון ומתאים לקראת ההליכה לג’נבה שלוש משום שאיננו רוצים שהוא יכשל כמו שנכשלו המסלולים הקודמים .

 בקשר לתפקידה של הקואליציה הבינלאומית בחיסול ארגון דאעש באיזורים מסוימים , אמר אלג’עפרי שהממשל האמריקאי לוחם נגד סוריה ועיראק  דרך דאעש .הוא ציין גם את הצהרותיו של סגן הנשיא האמריקני / ג’ו באידן/  לפיהן 70 % מטיסות האוויר האמריקאיות מעל לסוריה ועיראק אינן מבצעות הפצצות נגד דאעש.

 זה משחק מודיעיני ומשחק דמים על חשבון העם העיראקי והסורי ועמי ערב בכלל – אמר אלג’עפרי .