בהנחיתו של הנשיא בשאר אלאסד: העימאד איוב סייר על יחידות הצבא והתנגדות הלבנונית בקלמון

פרבר דמשק – סאנא

 בהנחיתו של הנשיא רב-אלוף בשאר אלאסד העימאד עלי עבד אללא איוב רמטכ”ל הצבא והכוחות המזוינים עשה היום בלווית קיציני המטכ”ל סיור שדה , במהלכו בקר ביחידות הצבא הערבי הסורי וההתנגדות הלאומית הלבנונית בקלמון שבפרבר דמשק.

הקצינים בשדה ומפקדי ההתנגדות עדכנו את העימאד איוב בטיב פעולות הלחימה וההצלחות שהושגו ברדיפה מאחורי אירגוני הטרור הסלפי ,בחסולם ובתפיסת העמדות והתלים החשובים שבאיזור.

הרמטכ”ל שבח את התעוזה והמקצעיות שגלו החילים הסורים ואנשי ההתנגדות הלבנונית בפעולותיהם נגד אירגוני הטרור ,והדגיש כי סוריה וההתנגדות הלאימית הלבנונית ימשיכו  לשלב ידים בהתמודדות עם המתקפה הציונית –אמריקנית ,ועם כליה הטרורסטים באיזור.

המפקדים שמו דגש על כך כי הצבא הערבי הסורי וההתנגדות הלאומית הלבנונית מנהלים קרב אחד שמטרתו נצוח הטרור.

הלוחמים בצבא  הערבי הסורי ובהתנגדות הלבנונית הדגישו את נחישותם ללחום ביחד באירגוני הטרור הסלפי.